Pär tog över Wassén:ska släktgården
När Pär Söderbergs morföräldrar drev Vassända Prästgård Lantbruk sprang Pär till gården så ofta han bara kunde. Det stora intresset för skogs- och lantbruk växte sig bara starkare med åren och 1988 tog Pär över Vassända Prästgård som varit i familjens ägo sedan slutet av 1800-talet.
- Intresset är nog nästan medfött, första gången jag körde traktor var jag väl sju år gammal, berättar Pär.

Idag bor Pär och hustrun Ulrika på gården där de bland annat bedriver spannmålsodling och försäljning. Vid sidan av spannmålsproduktionen har Vassända 48 nötkreatur som de använder för tjuruppfödning. Från maj till oktober går djuren utomhus och håller på så sätt landskapet öppet. För att hålla sig sysselsatt året runt jobbar Pär med skogsbruk och snöröjning åt kommunen. Och planerna är att utöka verksamheten ytterligare.
- När höstbruket är över ska vi börja planera för nästa projekt, att bygga ut för hästverksamhet.
Redan nästa år går det förhoppningsvis att hyra stallplatser på Vassända Prästgård.


Vassända prästgård lantbruk

Bransch:
Lantbruk

Telefon: 070-6710037
Fax: 0521-15579


Email:
ulrika.soderbergh@vgregion.se

Adress:
Vassända prästgård lantbruk
Tegelbruksv. 112
46255 Vänersborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN